NWRM Guide - page 97

Város
Erdészet
Mezőgazdaság
Hidromorfológia
NAGYON SOKNWRM INTÉZKEDÉSBŐL LEHET
VÁLASZTANI!
Látogasson el az
NWRM eszközkészlethez
, amelyet az NWRM kísérleti
projekt fejlesztett ki.
Az NWRM intézkedések sokaságát foglalják magába, amelyek különböző ágazatokban
hajthatók végre vagy különböző, vízzel, árvízkockázat-kezeléssel, a biológiai sokféleség
védelmével, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással vagy várostervezéssel kapcsolatos
tervezési folyamatokban vehetők figyelembe. Ezen intézkedések némelyikének célja az
ökoszisztémamódosítása,miközbenmásokagazdasági szereplőkgyakorlatánakváltozásaira
összpontosítanak.
A fő kihívásoktól függően, amelyekkel a vízgyűjtőjében vagy földrajzi területén szembe kell
néznie, a szolgáltatásoktól, amelyeket nyújtani szeretne vagy tervezési folyamatát vezető
fő politikai célkitűzésektől függően, helyzetében csak néhány NWRM intézkedés leszmajd
fontos.Aterületén leginkábbalkalmazhatóNWRM intézkedésazonosításautánmegkeresheti
az azokra vonatkozó alapinformációkat a következő
NWRM azonosítókártyákon
. Ezeken a
kártyákona következők találhatók:
ņ
ņ
Egy
rövid leírás
azNWRM intézkedésről
ņ
ņ
Annak alkalmazhatósága különböző
tájtípusok esetén
, a kiválasztott
tervezési
paraméterekkel
együtt a megőrzési/hidrológiai paramétereket és a (főleg pénzügyi)
költségeket illetően;
ņ
ņ
Azokhozzájárulásánakbizonyítékaa
különbözőökoszisztéma-szolgáltatásoknyújtásához
és a
különböző szakpolitikai célkitűzésekeléréséhez
.
Egyenesen az NWRM intézkedések tudásbázisába is ellátogathat
(
/
measures/)
további információkért azok tervezésére, hatásaira és sikeres végrehajtásuk
előfeltételeire vonatkozóan.
Az NWRM eszközkészletben bemutatott NWRM intézkedések nem az egyetlen intézkedések, amelyek beillenek az
NWRM intézkedések címszóalá. Valószínű, hogy azNWRMeszközkészlet folyamatosanbővül, ahogyúj ismeretekhez
jutnak.
Ne habozzon saját kiegészítő intézkedéseit javasolni és azok azonosítókártyáját kidolgozni, megbizonyosodva, hogy
azok még mindig rendelkeznek a fő jellemzőkkel, amelyek az NWRM intézkedéseket jellemzik, ahogy azokat az
útmutatóelejénbemutattuk. Néhányazonosítókártyát éppenebből a célból hagytunküresenazÖn számára.
1...,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96 98
Powered by FlippingBook