NWRM Guide - page 6

Máte záujemo realizovanieadetailnéprojektovanie špecifickýchNWRM?
Jemožné, žeusmernenia súuž kdispozícii!
Hľadajte existujúce praktické usmernenia a poznatky o špecifických NWRM vyvinuté vo vašej krajine
Takéusmernenia sanezameriavajúnaNWRMper se, alena jednotlivé typyNWRM "rodiny" ako SuDS,
opatrenia konzerváciepôdy, prvky tlmeniaodtokovaobnovovanie riek. Pozri napríklad:
• Všeobecnáreferencia:UNEP,UNEP-DHI,Partnerstvo– IUCN,TNCaWRI.2014.Príručkaekologických
infraštruktúr pre riadenie vodného hospodárstva: Postoje riadenia založené na ekosystéme pre
projekty infraštruktúr spojených s vodou
• VidieckeSuDS: Environmentálnaagentúra. 2012. Vidieckyudržateľnýodvodňovací systém (RSuDS)
• Poľnohospodárstvo: Natural England. Január 2013 Entry Level Stewardship Environmental
StewardshipHandbook. Štvrté vydanie.
• Focusedon the forest sector: AurélienBansept a JulienFiquepron. 2014. Protéger et valoriser l’eau
forestière. Guidepratiquenational, réalisédans le cadreduprogramme ‘ EAU+FOR ’- 2014
• Zamerané na hydromorfológiu: Stanford, J. A.,Ward, J. V., Liss,W. J., Frissell, C. A.,Williams, R. N.,
Lichatowich, J.A.,andCoutant,C.C.1996.Hlavnýprotokolpreobnovu regulovaných riek.Regulated
Rivers-ResearchandManagement, 12, 391-413
• Zamerané na obnovu riek: Onema, 2010, actualisation en 2012. La restauration des cours d'eau :
recueil d'expérience sur l'hydromorphologie
,
in v angličtinea
vo francúzštine
• Zameranénamestskéopatrenia:Woods-Ballard,B.,Kellagher,R.,Martin,P., Jefferies,C.,Bray,Rand
Shaffer, P2007SuDSManuál. CIRIA správa c697.
Navštívte stránkuNWRM, aby stenašli základné referencie.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...98
Powered by FlippingBook