NWRM Guide - page 27

Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Kosztmierzwymoże sięwahaćod0,05a0,15euro/m2w zależności
odgrubości, typumierzwy i procentowegopokryciagleby.
P
rojekt
Mierzwa jest rozkładana na glebie tuż przed siewem, po przy-
gotowaniu gleby. Gleba musi być czysta i przygotowana jak dla
konwencjonalnych upraw. We Francji na polach stosuje się od 50
do300m
3
/hamierzwy.Mierzwa jestczęstostosowananaglebacho
niskiej zawartościmaterii organicznej i łączona z innymi praktykami
ochronygleb, takimi jakuprawa zerowa.
S
kala
Środek tendziaław skali pola.
Mierzwa to
warstwamateriału
nakładana na powierzchnię obszaru glebyw celu albo zachowaniawilgotności, poprawy żyzności i zdrowia gleby,
zmniejszenia ilości chwastów, albowcelupoprawywizualnej atrakcyjności danegoobszaru.Mulczowanie jako środekNWRMkorzystazmateriałów
organicznych (kora, wióry drzewne, miąższ winogronowy, łupiny orzechów, odpady zielone, resztki roślin uprawnych, kompost, obornik, słoma,
sucha trawa, liście itp.). Gdy jest prawidłowo stosowany,może znaczniepoprawiać zdolności glebydomagazynowaniawody.
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
ROLNICTWO
©
J
m
a
l
o
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...108
Powered by FlippingBook