NWRM Guide - page 21

21
Iskorištavanje NWRM-a
nije samo traženje i odabir nove vrste mjere. To je
promjenaufilozofiji upravljanja i planiranjakojauzimauobzir sljedećaključna
načela:
Načelo1
-Davanje
prednostiprirodnim rješenjima.
Načelo2
- Zajedničko računovodstvo zapotencijalnebold lettersodmjera
.
Načelo3
- Korištenjem svih mogućnosti koje favoriziraju
integracijsku
politiku
i istovremenedoprinose ciljevima različitihpolitika.
Načelo4
- Razmišljanje o
paketu mjera
od samog početka, što može
uključivatimjereNWRM-a i sive infrastrukture.
To zahtijeva pažljivo prilagodbu u različitim koracima bilo kojeg procesa
planiranja koji se provodi na određenoj geografskoj ljestvici (vidi sliku dolje),
tako da sumogućnosti koje nudi NWRM adekvatno razmotrene i iskorištene
uzimajući uobzir njihovaograničenja.
Jačanje koordinacijepolitike iskorištavanjem NWRM-au vašemprocesuplaniranja
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...98
Powered by FlippingBook