NWRM Guide - page 25

25
Preseljenjenasipana rijekuElbi ublizini Lenzena,Njemačka: istraživački projekt uvezi s
višestrukomkoristi NWRM-a
U Njemačkoj, nasip uz rijeku Elbe bio je premješten kako bi se stvorilo novih 420 ha područja za
zadržavanje poplavnih područja s različitim staništima. Ideja za program koji je pokrenuo lokalni
poljoprivrednik, koji je prepoznao potencijal za povezivanje lokalne ekološki prihvatljive gospodarske
djelatnosti s regionalnim razvojem u Elbe poplavnom području. Počeo je razgovore sa znanstvenicima,
upravama i regionalnim i nacionalnim agencijama i njegova ideja je kasnije integrirana uobnovunasipa
za zaštitu od poplava u Land Brandenburgu. To je značilo da je razvojna shema uvijek imala dva cilja za
zaštituodpoplava i ekološkihpoboljšanjanapočetkuplaniranja.
Opsežno istraživanje
provedeno jeprije
provedbe i ta je shema razmatrana izmnogih različitihkutovauključujući
navigaciju
(Elbe jevažanplovni
put),optimiziranje riječnog
floodbenefit
, spriječavanje
opasnostiodpopalava
podzemne vode, ponovnu uspostavu obližnjih prirodnih
staništa
(osobito
ponovno uvođenje aluvijalne šume). Razmatranje lokalnih kao i uzvodnih i
nizvodnihutjecaja, preko ekoloških i ljudskihpotreba, bio je ključ za uspješnu
provedbuovogprojekta.
Slika2
Dodatni ciljevi kojenavodi shema "oslabljenjemogućnosti otjecanjau ruralnom
području", BelfordUK
Mjere koje se primjenjuju na Belford uključuju mrežu malih mjera za hvatanje i odgodu otjecanja iz
ruralnog sliva, kao što su retenzioni bazeni i značajkepovršinskogotjecanja.Mjere suprovedene kakobi
se smanjio rizikodpoplaveu seluBelfordnizvodnopružajući pohranupoplava
i oslabljenemogućnostiotjecanja. Razmatrani izazovi ciljnepolitikauglavnom
su povezani s
Direktivom o poplavama
, kako bi se poduzele odgovarajuće i
koordiniranemjerezasmanjenjerizikaodpoplava. Ipak, razmatrani sudodatni
ciljevi uključujući poboljšanje
fizičkog i kemijskog stanja voda
zbog difuznog
onečišćenja u poljoprivredi i
zaštite staništa za ugrožene i migratorne vrste
ptica
.
Slika3
Procjena slivnogpodručja za rješavanjenekolikopolitičkih izazova:
slučaj EddlestonWater, Škotska:
EddlestonWater jemali pritok rijekeTweed, teče20 kmprijeulijevanjau glavnu rijekuu graduPeebles.
S vremenom, tok rijeke je opsežno izmijenjen a duge sekcije su ispravljane na početku 19.-og stoljeća.
Ostalepromjeneuupravljanju zemljištem, kakou
dolini rijeke i naokolimpadinamabrežuljaka
, također
su promijenile način odvodnje zemljišta. Zajedno, ove su promjene rezultirale
povećanim rizikom od
poplava
na Eddleston i Peebles, jer kiše i poplavne vode putuju sve brže i izravno iz obronaka brda i uz
riječne kanaleprematim zajednicama. U isto vrijeme, ovepromjene su također oštetile samo
okruženje
rijeke
što je dovelo do gubitka od preko četvrtine izvorne duljine rijeke i
gubitka staništa
za biljke i
životinje, uključujući losos i pastrvu, te rijetke i zaštićene vrste kao što su vidre i zmijuljice. Projekt za
Slika4
Saznajte više:
Saznajte više:
Jačanje koordinacijepolitike iskorištavanjem NWRM-au vašemprocesuplaniranja
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...98
Powered by FlippingBook