NWRM Guide - page 33

33
NWRM: jošatraktivnija rješenjanego što se to čini naprvi pogled
MMSD (2011) je razmotrila financijsku isplativost tunela za duboku pohranu za upravljanje oborinskih
voda grada, i to u odnosu na druge mogućnosti za pohranu. Slika u nastavku pokazuje da su neki
od alternativnih pristupa u upravljanju urbanim oborinskim vodama više (financijski) isplativiji od
skladištenjadubokevode.Međutimnajisplativijenisuvrstamjerakojebimoglebitiopsežnoprimjenjene
u umjetnim tlima, koja prevladavaju u urbanim krajolicima (npr. prirodni krajolici, izmjene tla i kišni
vrtovi). Safinancijskog stajališta,moglobi se zaključitidaNWRM igra samo sporednuuloguu troškovno
učinkovitomupravljanjuoborinama.
Međutim, usporedba na slici je nepotpuna i pogrešna jer tradicionalna analiza isplativosti razmatra
samo jedan učinak (uhvaćeno otjecanje oborina), jednu pogodnost (smanjiti troškove infrastrukture) i
financijske troškove. Dakle, trošak infrastrukture je podcijenjen (je eksternalnosti iz tunela za duboku
pohranu nisu uračunate), zanemareni su izbjegnuti troškovi mogućnosti zelene infrastrukture (ušteda
vode, smanjenje potrošnje energije u kućanstvima, itd.) kao i ostale pogodnosti (povećanje vrijednosti
imovine, smanjenjeopterećenja zagađivača, prihranjivanjepodzemnih voda, poboljšanje kakvoće zraka,
itd.). Unutar ove usporedbe će se pojaviti potpuno drugačiji rezultat, ako su vanjski troškovi tunela za
dubokupohranuuzetiuobzir, svodoravnomcrtomnaslici kojasekrećepremagore.Ako suuzeteuobzir
izbjegnute eksternalije koje podrazumijevaju izravne i pomoćne pogodnosti, ili pozitivne eksternalije
osim spremanja vode, svi ćeneto troškovi NWRM-a tadabiti smanjeni.
Slika9
X=%povećanogkapaciteta zapohranuuodnosuna cilj kapaciteta (Regionalni plan za zelenu infrastruk-
turuMilwaukee:MMSD, 2011). 
Y= Inkrementalni trošak (€/m3kapacitetapohrane). [Napomena: Primijenjen je tečaj za1€=1,35US$]
Izvor: IMDEAkalkulacijena temelju MMSD (2013)
Jačanje koordinacijepolitike iskorištavanjem NWRM-au vašemprocesuplaniranja
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...98
Powered by FlippingBook