NWRM Guide - page 17

17
Mindazonáltal,
adjon
esélyt
az
NWRM
intézkedéseknek, hogy
hozzájárulhassanak többféle
politikai célkitűzés költséghatékonyeléréséhez!
A különböző NWRM intézkedések
potenciális
hatásaival
kapcsolatos
további
információk
az
alábbi
weboldalon
vannak
összefoglalva:
és
részletesen
az
összefoglaló
dokumentumokban kerülnek elemzésre,
1. sz. SD: (Az NWRM intézkedések
biofizikai hatásai és hatékonysága)
és
2.
sz. SD: "Mennyire hatékonyak az NWRM
intézkedések a szakpolitikai célkitűzések
eléréséhez
való
hozzájárulást
illetően?)
Mítosz és valóságazNWRM intézkedésekről
Mítoszok születtek azzal kapcsolatban, amit az NWRM intézkedések nyújthatnak, illetve nem
nyújthatnak. Az NWRM intézkedések védelmezői hangsúlyozzák, hogy ezek sokkal költséghatékonyabb
megoldások, mint az épített infrastruktúra. Azonban a költséghatékonyság nem állandó jellemzője az
NWRM intézkedéseknek, mivel ez kontextus-, intézkedés- és szakpolitika-specifikus. És az NWRM
intézkedések nemmindig olcsóbbak, mint az épített infrastruktúra. Amikor a földek ára magas, akkor
azNWRM intézkedések költséges lehetőségnek tűnnek, vagy legalábbis tűnhetnek! Ráadásul azNWRM
intézkedések nem kezelnek minden szakpolitikai kihívást: például valószínűleg csak mellékes szerepük
van szélsőséges árvízesemények kezelésében nagy, sűrűn lakott vízgyűjtőkben, ahol számos létező
fejlesztés vanaz árterületen.
Azonban arról is léteznek mítoszok, amit az épített infrastruktúra és a vízgazdálkodás hagyományos
megközelítése nyújthat! Az épített infrastruktúrát előnyben részesítő emberek kihangsúlyozzák azok
hatékonyhozzájárulását a szakpolitikai célkitűzésekmegvalósításához. Azonban fennáll annakkockázata,
hogyezekkedvezőéskedvezőtlenkörnyezetvédelmi hatásai rejtettek, ésazNWRM intézkedések sokrétű
hasznának kimaradása miatt elveszett lehetőségek nincsenek figyelembe véve. Ráadásul az épített
infrastruktúra megvalósítási költségei jelentősen magasabbak lehetnek, mint az előzetesen felbecsült
költségek, potenciálisan jelentős hatással az állami költségvetésekre és csökkent költséghatékonysággal
a tervezési szakaszbanelőrelátott költségekhez képest.
3. négyzet
NWRM intézkedések kiválasztásánakésmegvalósításánakokai
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,...98
Powered by FlippingBook