NWRM Guide - page 21

21
A szakpolitikai összehangolás javítása, hogyÖna legtöbbet hozhassa ki azNWRM intézkedésekből a tervezési folyamat során
A legtöbbet kihozni azNWRM intézkedésekből
nemcsakegyújfajta intézkedés
kereséséből és kiválasztásából áll. Ez a gazdálkodás és tervezés filozófiájának
megváltoztatását jelenti, amely a következő kulcsfontosságú elveket veszi
figyelembe:
1. elv
- A
természetrealapozottmódszerekelőtérbehelyezése.
2. elv
- Az intézkedések lehetséges
sokrétű hasznának
együttes számításba
vétele.
3. elv
-Minden lehetőség megragadása, mely kedvező a
szakpolitikák
integrációja
és a különböző politikák célkitűzéseihez való egyidejű
hozzájárulások számára.
4. elv
- Egy
koherens intézkedéscsomag
kigondolása már az elején, mely
egyaránt tartalmaz NWRM intézkedéseket és épített infrastrukturális
intézkedéseket.
Ez egy adott földrajzi szinten kivitelezett bármely tervezési folyamat különböző
lépéseinek figyelmes alakítását teszi szükségessé (lásd az alábbi ábrát), hogy az
NWRM intézkedések által nyújtott lehetőségeketmegfelelően számításba vegyék
és kihasználják,miközbenfigyelembe veszikazok korlátozásait.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...98
Powered by FlippingBook