NWRM Guide - page 87

MIASTO
Projektfinansowanyprzez
GeneralnąDyrekcjęOchronyŚrodowiskaUE
Sztucznanawierzchnia
Tereny rolnicze
Lasy i obszarypółnaturalne
Terenypodmokłe
K
oszty
finansowe
(
inwestycyjne
,
operacyjne
i utrzymania
)
Zbiornikmagazynowymoże generalnie znajdować się na tej samej ziemi, z
której czerpiewodyopadowe, w związku z czymdalszenabywanie gruntów
nie powinno być niezbędne. O ile zwykła beczka na wodę jest tania, koszt
inwestycji jest
znaczny
,w zależności odkonstrukcji systemu i sposobu,w jaki
jest onwłączanydo konstrukcji budynku, od5do60euro/m² obszaruusług
dachu.Kosztyutrzymaniasąniskie:0,25–1,00euro/m²obszaruusługdachu.
P
rojekt
Zbieranie wody deszczowej może być wykorzystywane w ciągu
zrównoważonego odwadniania, np. za zielonymi dachami i w
połączeniu z innymi
środkami SuDS
.Wymiary systemu zbioruwody
deszczowej muszą uwzględniać, czy system jest zaprojektowany
wyłącznie z myślą o zapewnieniu dostawy wody, czy też zostaną
włączone
dodatkowe możności
przechowywania spływającej
wody. Regularne
kontrole iczynności konserwacyjne
(zbiornik,
wloty i wyloty, pompy i filtry uzdatniające, dach/filtry obszaru
odwadniania...) są niezbędne dla systemów w celu zapewnienia
efektywnegociągłegodziałania.
S
kala
Obszar zasilający system zbioruwody
deszczowej togeneralnie jedendach.
Zbieraniewody deszczowej obejmuje
gromadzenie i przechowywaniewody deszczowej
u źródław celu późniejszegowykorzystania, na przykład z
użyciem beczek na deszczówkę lubwiększych zbiornikówmagazynowych. Beczki na deszczówkę to najczęściej stosowana i najprostsza technika
zbieraniawódopadowych, gromadzenia spływówwódopadowych zdachówpoprzezpołączenie z rurąopadową. Sąoneprojektowanepodkątem
użytkuwmałej skali
, naprzykładwdomowychogrodach, choćwgręwchodziwiele innych zastosowańniezwiązanych zwodąpitną.
Studiaprzypadków:
naMalcie
©
T
a
l
e
n
t
o
T
e
c
P
owierzchnie
ziemi odpowiednie
do
zastosowania
1...,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86 88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,...108
Powered by FlippingBook