NWRM Guide - page 57

57
Pitanje5 - Proširiti djelokrugmonitoringa i
procjena
Zašto raspravljati omonitoringu i
(prethodnoj-naknadnoj)
procjeni?
Već je obvezno, na primjer, kao rezultat postojećeg propisa (npr.
za praćenje kvalitete vode, stanja vode ili statusa staništa) ili uvjeta
definiranih za pristup javnim subvencijama (provjeriti najbolje
korištenjesredstava i isporukuočekivanihkoristi). I to je jasnadodana
vrijednost kada želiteprocijeniti ili pokazatiučinke svojihodluka. No,
trebaobratitiposebnupozornost na:
ņ
ņ
Rješavanje različitih izazova upravljanja
utvrđenih u
fazi integrirane
dijagnoze
(koja jeopisanauKoraku1)
;
ņ
ņ
Prebacivanje fokusa monitoringa
od mjera monitoringa do
utjecaja i
učinkovitosti monitoringa
, uključujući i to kada je isporuka pojedinih
uslugaosnova za (financijski podržane) ugovore;
ņ
ņ
Početak
aktivnosti monitoringa
prije provedbe NWRM-a
, posebno
za manje poznate usluge i pogodnosti za koje se očekuje da će biti
isporučene. Ovo osigurava bolje poznavanje osnovnih referentnih
uvjeta prema kojima se mogu ocijeniti utjecaji i učinkovitost. Intervju
sa stanovnicima i ključnim zainteresiranim stranama za razumijevanje
referentnih uvjeta prije provedbe također može pomoći u podizanju
svijesti, poboljšanju izrade NWRM-a i jačanju uključenosti lokalne
zajednice.
Specifični aspekti NWRM-a imaju izravne posljedice na njihovo praćenje i
evaluaciju, jer:
ņ
ņ
Nije
riječ samo o vodi
! Na primjer NWRMmože isporučiti: pogodnosti
za stanovnikeurbanihpodručja; poboljšani krajolik; skladištenjeugljika;
poboljšanubiološku raznolikost; sposobnost daodgovori naekstremne
događaje ili se prilagoditi klimatskim promjenama. Ove očekivane
učinkemožda će također trebatipratiti.
ņ
ņ
Praćenjenemože seograničitinaprocjenudoprinosaNWRM-a jednom
jedinom cilju politike. Treba
ocijeniti njihov potencijalni i istovremeni
doprinos različitimpolitičkim ciljevima
.
Sustavnije praćenje i naknadna procjena višestrukih koristi koje učinkovito
isporučuje NWRM postupno će unaprijediti postojeće baze NWRM znanja,
podržavajući buduće shvaćanjeNWRM-a.
Osigurajteda je
znanjedoista ‘više-
diomenzionalno’
Pronađiteprave
poticaje
Jasnoodredite
funkcioniranje i
opseghidrološkog
ciklusauprocesu
odabiramjera
Proširitedjelokrug
monitoringa i
evaluacije
Aktivirajte
zainteresirane strane
kojepredstavljaju
očekivane višestruke
pogodnostiu vašim
procesimaplaniranja
Odabir, izrada i provedbaNWRM-a: preduvjeti zaosiguranjeučinkovitosti
1...,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,...98
Powered by FlippingBook